Born 22 SEP 1944
Rest 19 NOV 2020
Mr Rajaratnam Navarajah
ஓய்வுபெற்ற பொறியியல் மேற்பார்வையாளர், இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்
Age 76
Rajaratnam Navarajah 1944 - 2020 Anuradhapura Sri Lanka
Write Tribute