பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 JAN 1937
இறப்பு 09 JAN 2019
திருமதி கணபதிப்பிள்ளை கனகம்மா
கணபதிப்பிள்ளை கனகம்மா 1937 - 2019 எழுதுமட்டுவாள் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIPBOOK France 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.