Born 28 JUL 1942
Rest 10 SEP 2019
Mrs Kamalapoorany Shanmuganathan (கமலம்)
Kamalapoorany Shanmuganathan 1942 - 2019 Thirunelveli Sri Lanka
Tribute
பிரார்த்திக்கின்றோம்
ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். அன்னரின் ஆத்மா சாந்தி அடைவதாக. பிரிவால் துயருறும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
Write Tribute