பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 SEP 1968
இறப்பு 08 MAR 2019
திரு பேரின்பநாயகம் சந்திரகுமார்
வயது 50
பேரின்பநாயகம் சந்திரகுமார் 1968 - 2019 நெடுந்தீவு இலங்கை
Tribute 3 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Jeyakumar United Kingdom 17 hours ago
jeya London 07747071591 call me
குமார் அண்ணா !!!!!!!!!!! கல்தூணாய் நீயிருந்தாய் கவலையின்றி மகிழ்ந்திருந்தோம் ! இல்லாமற் போனாயே இனியென்ன செய்திடுவோம் ! ஊற்றெடுக்கும் உன்நினைவு உள்ளத்தை அரித்திடுதே ! சொல்லியழ... Read More
RIP BOOK United Kingdom 6 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.