பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAY 1942
இறப்பு 02 MAR 2019
திரு தம்பிப்பிள்ளை சிறீஸ்கந்தராஜா
Solicitor, England and Wales
வயது 76
தம்பிப்பிள்ளை சிறீஸ்கந்தராஜா 1942 - 2019 வராத்துப்பளை இலங்கை
Tribute 4 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Subramaniam Srikanthalingam United Kingdom 5 days ago
Dear family of Raja annai. Please accept my heartfelt condolences on the passing away of him. I cherish the sweet memories of him. We worked together in 1992 and 1993 and dined May Raja... Read More
T.Yogananther and family. United Kingdom 6 days ago
Unfortunately I have mkssed the Notice. We regret very much for having heard of the berevement. Please accept our condolences. Our prayers for his peace soul. We will miss a good friend.... Read More
SOCKALINGAM KARUNALINGAM United Kingdom 6 days ago
My deepest sympathies go out to you and your family on loss of your father, May God give you the peace that you seek.