பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மண்ணில் 27 APR 1936
விண்ணில் 13 APR 2019
திரு ஐயாத்துரை செல்வராசா
வயது 82
ஐயாத்துரை செல்வராசா 1936 - 2019 இடைக்காடு இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
M.Krishanthy United Kingdom 1 week ago
Please accept our heartfelt condolences to you & your family Karunahary. Our thoughts & prayers are always with you. May his soul rest in peace.
J.kumuthini United Kingdom 1 week ago
We would like to express our sincere condolences to you and your family