பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 07 JAN 1962
மறைவு 07 MAR 2019
திரு சிவலிங்கம் சற்குணராசா
வயது 57
சிவலிங்கம் சற்குணராசா 1962 - 2019 இருபாலை இலங்கை