பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 16 FEB 1947
மறைவு 07 JAN 2019
திரு செபமாலை மரியதாஸ்
செபமாலை மரியதாஸ் 1947 - 2019 திருகோணமலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Viplan 09 JAN 2019 Sri Lanka

நீங்கள் எங்களுக்குக் கிடைத்த தங்கம். அமைதியாக இளைப்பாறுங்கள்