பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 16 FEB 1947
மறைவு 07 JAN 2019
திரு செபமாலை மரியதாஸ்
செபமாலை மரியதாஸ் 1947 - 2019 திருகோணமலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 08 JAN 2019 Switzerland

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.