பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 16 FEB 1947
மறைவு 07 JAN 2019
திரு செபமாலை மரியதாஸ்
பிறந்த இடம் திருகோணமலை
வாழ்ந்த இடம் யாழ்ப்பாணம்
செபமாலை மரியதாஸ் 1947 - 2019 திருகோணமலை இலங்கை