Born 04 JUL 1942
Rest 08 SEP 2020
Mr Nagalingam Balasuntharam (ஆலடிப்பாலன்)
Age 78
Nagalingam Balasuntharam 1942 - 2020 Nainativu Sri Lanka