பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 30 SEP 1967
இறப்பு 27 MAR 2018
அமரர் பாஸ்கரன் சஜாஜினி (ராஜி)
வயது 50
பாஸ்கரன் சஜாஜினி 1967 - 2018 சண்டிலிப்பாய் இலங்கை