பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 MAR 1961
இறப்பு 09 JAN 2019
திரு சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் (Steve Kumar) யாழ்- பரியோவான் கல்லூரி மாணவர்
சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் 1961 - 2019 நவக்கிரி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mehala D 12 JAN 2019 Canada

அண்ணாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம்.
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.
Mehala and family (Vasanthan’s sister from Guelph)