பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 MAR 1961
இறப்பு 09 JAN 2019
திரு சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் (Steve Kumar) யாழ்- பரியோவான் கல்லூரி மாணவர்
சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் 1961 - 2019 நவக்கிரி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Vasanthan Navaratnam 11 JAN 2019 Norway

RIP my mate. Sad indeed. We had alot of fun while we were playing cricket together.... and so on.. I have a lot of good memories.. Vasanthan