Born 01 JUN 1932
Died 06 JAN 2019
Mrs Vanithamany Poobalan
Vanithamany Poobalan 1932 - 2019 Karampan West Sri Lanka

Tribute

R.nanthakumar (Nanthan) 10 JAN 2019 Germany

RIP

அம்மாவின் இழப்பினால் துயருற்று இருக்கும் அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் .அவரின் ஆத்மா ஆண்டவன் அடியில் சாந்தி பெற்று இளைப்பாற வேண்டுகிறோம் .

Tributes