பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 12 JAN 1955
இறப்பு 03 FEB 2019
திரு பசுபதி தர்மகுலராசா
வயது 64
பசுபதி தர்மகுலராசா 1955 - 2019 கல்வியங்காடு இலங்கை
Tribute 3 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
T.yOGAR, AND WIFE sUGUNA. United Kingdom 2 months ago
oUR DEEPEST SYMPATHIES TO tHARMAKULARAJ'S FAMILY. wE WILL PRAY FOR HIS PEACE SOUL. yOGAR, WIFE sUGUNA AND CHILDREN. kALVIANKADU, cOLINDALE.
Nada sanmugam United Kingdom 2 months ago
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டும் அதேவேளை, அன்னாரது பிரிவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவிக்கின்றேன்.
Linga Siridaran Canada 2 months ago
RIP