பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAR 1962
இறப்பு 10 JAN 2019
திரு சபேசன் புவனேந்திரராஜா
சபேசன் புவனேந்திரராஜா 1962 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

கெக்ரர் ஜோதிராஜ் 12 JAN 2019 Canada

அமரர் சபேசன் அவர்களின் பிரிவால் வாடும் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாவருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்! அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவன் அருள்புரிவராக!!