பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAR 1962
இறப்பு 10 JAN 2019
திரு சபேசன் புவனேந்திரராஜா
சபேசன் புவனேந்திரராஜா 1962 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sivanadiyan Sivapalan 12 JAN 2019 United States

Deepest sympathies to the members of Sabesan Family. Sabesan was my classmate and good friend at D.S. With all due respect we shall bid farewell to our Sabesan. Thanks, S.Sivapalan.