பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAR 1962
இறப்பு 10 JAN 2019
திரு சபேசன் புவனேந்திரராஜா
பிறந்த இடம் கொழும்பு
சபேசன் புவனேந்திரராஜா 1962 - 2019 கொழும்பு இலங்கை