பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 11 APR 1937
இறப்பு 05 MAY 2019
திரு கந்தசாமி கதிரமலைநாதன்
ஓய்வுபெற்ற Physiotherapist
வயது 82
கந்தசாமி கதிரமலைநாதன் 1937 - 2019 வட்டுக்கோட்டை இலங்கை