பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 08 DEC 1932
மறைவு 09 JAN 2019
திரு மயிலு சின்னையா
வயது 86
மயிலு சின்னையா 1932 - 2019 ஆனைக்கோட்டை இலங்கை
Tribute 0 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK Germany 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.