Born 20 NOV 1925
Rest 12 JAN 2020
Sivagankai Vaithilingam 1925 - 2020 Alaveddi South Sri Lanka
0 Views
6 Tributes

Video

Photos

No Photos

View Similar profiles