பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 11 MAY 1928
இறைவன் அடியில் 09 FEB 2017
அமரர் தம்பிப்பிள்ளை சீவரெத்தினம்
ஓய்வுபெற்ற அதிபர்
வயது 88
தம்பிப்பிள்ளை சீவரெத்தினம் 1928 - 2017 மட்டக்களப்பு இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Sabendran SAMI Canada 2 months ago
Your father’s vision of life was truly remarkable. He was indeed an inspiration to us all. He is a great loss to all the people who know him. May his soul rest in peace,