Born 01 NOV 1975
Died 10 FEB 2021
Mr Varatharajah Chandran
Age 45
Varatharajah Chandran 1975 - 2021 Jaffna Sri Lanka
Write Tribute