Born 02 MAY 1940
Died 04 DEC 2018
Late Nagenthiran Mahalingam
Nagenthiran Mahalingam 1940 - 2018 Pungudutivu 8th Ward Sri Lanka

Tribute

Sountha-Mallika -Jindu-Dinesh 09 DEC 2018 Denmark

எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய
இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்!