Born 25 FEB 1926
Died 10 AUG 2019
Mrs Jeyamangaleswary Senathirajah
Jeyam, Mangalam
Age 93
Jeyamangaleswary Senathirajah 1926 - 2019 Alvay Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Jeyamangaleswary Senathirajah
1926 - 2019

குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அன்றாரது ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டிக்கொள்கிறோம்.
இளங்கோ, ஆனந்தி ((நியூசிலாந்து)

Write Tribute