பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 23 JAN 1960
இறப்பு 01 JAN 2019
கலாநிதி குமாரசுவாமி ஆனந்தமோகன் (டொக்டர் மோகன்)
நிதி ஆலோசகர்
வயது 58
குமாரசுவாமி ஆனந்தமோகன் 1960 - 2019 கரவெட்டி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Dr.Ponniah Kanagaratnam 12 JAN 2019 Canada

Our Deepest Sympathies to Ananthan's wife and the children. We also express our condolences to Ananthan's brother Mohan and family. Ananthan's mother, Mahes akka is our cousin and the sister of Mr. Mailvahanam Kanagasingam , Pakkiam akka and Thiraviyam(Kamalambikai). Dr. P.Kanagaratnam and family(Thilagawathy, Dr. Sivaruban and Dr. Menaka) from Hamilton, Ontario, Canada.