பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 22 FEB 1936
இறப்பு 05 FEB 2019
திருமதி அன்னலட்சுமி கணேசன் (வேவி அக்கா)
வயது 82
அன்னலட்சுமி கணேசன் 1936 - 2019 இராசாவின் தோட்டம் இலங்கை
Tribute 3 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Thivakaran & Sivajini United States 1 week ago
Our heartfelt condolences & May God grant strength and peaceful to the family
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!
RIP BOOK Switzerland 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.