பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மண்ணில் 10 JAN 1956
விண்ணில் 16 MAR 2016
அமரர் சண்முகம் மகேஸ்வரநாதன் (Italy Uncle)
வயது 60
சண்முகம் மகேஸ்வரநாதன் 1956 - 2016 நயினாதீவு இலங்கை