பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 MAY 1939
இறப்பு 12 MAY 2019
திருமதி பொன்னம்பலம் உமாறாணி (றாணி)
வயது 80
பொன்னம்பலம் உமாறாணி 1939 - 2019 அரியாலை இலங்கை