Born 10 JAN 1958
Died 20 MAY 2020
Mrs Ramachandran Ranjini
Age 62
Ramachandran Ranjini 1958 - 2020 Kilinochchi Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Ramachandran Ranjini
1958 - 2020

அத்தையின் மறைவை அறிந்து மிகவும் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தோடு அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி

Tribute by
குமார் வனிதா
மருமகள்
பிரான்ஸ்
Write Tribute

Tributes