பிரசுரிப்பு Contact Publisher
திருமதி பூரணம் ஐயாத்துரை பிறப்பு : 13 JUN 1940 - இறப்பு : 12 APR 2019 (வயது 78)
பிறந்த இடம் காங்கேசன்துறை
வாழ்ந்த இடம் வெள்ளவத்தை
பூரணம் ஐயாத்துரை 1940 - 2019 காங்கேசன்துறை இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Bony and Family Canada 6 days ago
உங்கள்க குடும்பத்தீற்கு எங்கள் குடும்பத்து ஆழ்ந்த அனு தாபங்கள்
P ganeshan United Kingdom 1 week ago
Rip
Srikanth Kandiah Canada 1 week ago
Our deepest condolences to your family.
எனது அம்மாவின் வழி வந்த உறவு அம்மாவின் பெயரும் பூரணம் தான் இந்தப் பெயர் பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்னாது அம்மாவை இவர்கள் பூவாட்சி என்று அன்பாக அழைப்பாள் இது ஒரு பல... Read More
RIP United Kingdom 1 week ago
loved too much and I lost. Today you are not where you were, but you will always be in our hearts. God rest you in peace and quiet, our dear (reationship).
உங்கள் அனைவரின் குடும்பத்தாருக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
RIP BOOK United Kingdom 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.