பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 APR 1982
இறப்பு 09 APR 2019
செல்வி மதுமதி லோகேஸ்வரன்
வயது 37
மதுமதி லோகேஸ்வரன் 1982 - 2019 இணுவில் இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Lakshmisjewellers United Kingdom 5 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Sakthi Norway 5 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்
Vimala Sathiasilan Malaysia 6 days ago
Rip Deepest condolences for family.
K,Kannan Switzerland 6 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்
Chandrabose thambiaiyah United Kingdom 1 week ago
Deepest condolences to the family
Gobiga Canada 1 week ago
it's a shocking she's my classmate ....my deepest condolence to her family. Rest in Peace Mathumathy
Sven Germany 1 week ago
தேவதூதர்கள் உம்மைத் துதிக்கிறார்கள், வானத்தில் உங்களுக்குப் பிரகாசமுள்ள நட்சத்திரத்தைக் காண்பிப்பார்கள்