Born 02 APR 1947
Died 01 SEP 2019
Mr Anthonypillai Sebastiampillai (தங்கராஜா)
Age 72
Anthonypillai Sebastiampillai 1947 - 2019 Jaffna Sri Lanka