பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 AUG 1947
இறப்பு 06 DEC 2018
திரு கந்தசாமி கந்தையா
கந்தசாமி கந்தையா 1947 - 2018 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK Canada 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.
Saroja Ganesh Sri Lanka 2 months ago
Sometimes there are no words to express the feelings of the heart in sympathy... Please accept my deepest sympathy.