பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 AUG 1961
இறப்பு 10 JAN 2019
செல்வி சத்தியபாமா முருகேசு
சத்தியபாமா முருகேசு 1961 - 2019 நல்லூர் இலங்கை
Tribute 0 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Kala Uthaman Canada 2 months ago
பாமாவின் துயரச்செய்தி கண்ணனண்ணா மூலம் அறிந்து மிகுந்த வேதனையடைந்தோம்.அவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த. அநுதாபத்தை தெரிவிப்பதோடு அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்..
Thayaparan Canada 2 months ago
Yaso and Thayaparan family Our heartfelt condolence
Selvarajah, Annalingham. United Kingdom 2 months ago
We would like to send our deepest condolences and sympathy to Murugesu family, from the Annalingham Family.
பரம் Canada 2 months ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்தனை செய்கின்றோம்.
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராத்திக்கிறோம்.
Murugesu vivekanantham Canada 2 months ago
My deepest sympathy to my kind sister From murugesu vivekanantham family