பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 AUG 1961
இறப்பு 10 JAN 2019
செல்வி சத்தியபாமா முருகேசு
சத்தியபாமா முருகேசு 1961 - 2019 நல்லூர் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Selvarajah, Annalingham. 12 JAN 2019 United Kingdom

We would like to send our deepest condolences and sympathy to Murugesu family, from the Annalingham Family.