பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 AUG 1961
இறப்பு 10 JAN 2019
செல்வி சத்தியபாமா முருகேசு
பிறந்த இடம் நல்லூர்
வாழ்ந்த இடம் கனடா
சத்தியபாமா முருகேசு 1961 - 2019 நல்லூர் இலங்கை