Born 07 NOV 1964
Rest 05 FEB 2021
Mrs Yuvanayaki Manokar
Age 56
Yuvanayaki Manokar 1964 - 2021 Ariyalai Sri Lanka
0 Views
6 Tributes

Photos

No Photos

View Similar profiles