பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 03 NOV 1937
இறப்பு 12 MAR 2019
திரு நாராயணபிள்ளை பூபாலசிங்கம்
வயது 81
நாராயணபிள்ளை பூபாலசிங்கம் 1937 - 2019 பளை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Babitha 13 MAR 2019 France

Appapa, this is a message to you from your grand-children :
You were a great example for all of us. You always thought us to be the happiest and greatest version of ourselves. You always thought us to keep our heads up no matter what happened.
You yourself were an amazing person, always helping the others in need, helping and orphanage, helping your family, friends, your village, no matter how much pressure you were going through.
We all know how you suffered from many illnesses. But you fought through everything all these years until the last minute.
Your smile was enough to make everyone around you smile a thousand times.
The love you gave to others was always beautiful, teaching us how to always appreciate others. Mainly the love you gave to Appama was the most beautiful one.
Words aren’t enough to explain how much we appreciate and love you.
All of this to tell you that we will always love you and you will always stay in our hearts.
May your soul Rest In Peace Appapa. We love you and always will❤️.
From