பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 21 FEB 1949
இறப்பு 03 FEB 2019
திருமதி குமாரராணி சிவஞானசூரியர்
வயது 69
குமாரராணி சிவஞானசூரியர் 1949 - 2019 பண்டத்தரிப்பு இலங்கை
Tribute 8 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Sreeranganathan Germany 1 day ago
Shocked and sympathies.
MR &MRS. SEEVARATNAM Australia 5 days ago
We are extremely sorry for your love one. Please accept our heartfelt condolences to my friend SURI and family seeva
We are extremely sorry for your loss. Please accept our deepest and heartfelt condolences.
Ponnuthurai Gnanaguruvel Germany 6 days ago
My heartfelt condolences to her Husband and all the Familymembers
Thillai and Gowri Sri Lanka 1 week ago
Our heartfelt condolences to sooriar and all the other family members. We fondly remember her hospitality shown on our 1979 London visit. May her soul Rest In Peace!
Balachandran Nadarajah Canada 1 week ago
My heartfelt condolences.
Praba Kailasapillai Canada 1 week ago
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!!
Kalaiyalagi Balakrishnan Australia 1 week ago
Treasured memories of a much loved caring and kind sister aunt and grandma never to be forgotten.