பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 20 DEC 1937
இறப்பு 10 JAN 2019
திரு வேல்நாயகம் சிதம்பரப்பிள்ளை முன்னாள் முல்லைத்தீவு பட்டின சபை / வவுனியா நகரசபை செயலாளர்
வேல்நாயகம் சிதம்பரப்பிள்ளை 1937 - 2019 மாமூலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Malini Nadarajah 11 JAN 2019 Canada

Our deepest condolences to you and your family.