பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 03 OCT 1973
ஆண்டவன் அடியில் 05 APR 2019
திரு யோகராசா செழியன்
வயது 45
யோகராசா செழியன் 1973 - 2019 கொடிகாமம் இலங்கை
Tribute 3 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Masila nayinai wijayan Germany 6 days ago
Sezhiyan was a good-natured man. He helped many people in Essen by translating in language difficulties. He didn't do it for the money, but because of his good heart. We knew him as a... Read More
S. Mylan Germany 1 week ago
Sezhiyan was a good-natured man. He helped many people in Essen by translating in language difficulties. He didn't do it for the money, but because of his good heart. We knew him as a... Read More
Lakshmisjewellers United Kingdom 1 week ago
Our deepest sympathies to your family. May she Rest In Peace.