பிரசுரிப்பு
பிறப்பு 18 APR 1925
இறப்பு 01 DEC 2018
திரு பொன்னையா நல்லையா (ஓய்வுபெற்ற அதிபர்- நல்லூர் ஞானோதய வித்தியாலயம்)
பிறந்த இடம் நுணாவில்
வாழ்ந்த இடம் திருநெல்வேலி
பொன்னையா நல்லையா 1925 - 2018 நுணாவில் இலங்கை
Tribute 6 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK Sri Lanka 1 week ago

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.

M.Kulendran United Kingdom 1 week ago

He will be deeply missed.”

Dhatchi vipul Canada 1 week ago

Our heartfelt condolences

Kingsley Edward India 1 week ago

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. For life and death are one.

Palani Canada 1 week ago

he will deeply missed us at RIP Book

Rathiba Australia 1 week ago

Our heartfelt condolences