பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 18 APR 1925
இறப்பு 01 DEC 2018
திரு பொன்னையா நல்லையா (ஓய்வுபெற்ற அதிபர்- நல்லூர் ஞானோதய வித்தியாலயம்)
பொன்னையா நல்லையா 1925 - 2018 நுணாவில் இலங்கை
Tribute 6 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Rathiba Australia 4 months ago
Our heartfelt condolences
Palani Canada 4 months ago
he will deeply missed us at RIP Book
Kingsley Edward India 4 months ago
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. For life and death are one.
Dhatchi vipul Canada 4 months ago
Our heartfelt condolences
M.Kulendran United Kingdom 4 months ago
He will be deeply missed.”
RIP BOOK Sri Lanka 4 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.