பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 22 AUG 1932
இறப்பு 21 DEC 2018
திரு ரத்னசபாபதி செல்வரட்னம் ஓய்வுபெற்ற பொறியியலாளர்- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம், நீர்வளச்சபை
ரத்னசபாபதி செல்வரட்னம் 1932 - 2018 ஏழாலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RATNASABAPATHY SIVAPOORANAN 10 JAN 2019 United Kingdom

My dearest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek.

Sivapooranan & family