பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 20 JAN 1950
மறைவு 11 FEB 2019
திரு அலக்ஸ்சாண்டர் செபஸ்ரியன் (தாசன்)
அலக்ஸ்சாண்டர் செபஸ்ரியன் 1950 - 2019 குருநகர் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.