Born 22 MAR 1931
Died 11 AUG 2019
Mrs Erambamoorthy Sowbakkiya Gowry Ammal (Gowry)
Erambamoorthy Sowbakkiya Gowry Ammal 1931 - 2019 Pannalai Sri Lanka