பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 01 JAN 1925
இறப்பு 05 MAR 2019
திரு விஸ்வலிங்கம் வயிரமுத்து
ஓய்வுபெற்ற இலங்கை தொலை தொடர்பு திணைக்கழகம்
வயது 94
விஸ்வலிங்கம் வயிரமுத்து 1925 - 2019 கொய்யாத்தோட்டம் இலங்கை