பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

KANDASAMY 23 APR 2019 France

i convey to you and your family my heartfelt condolence at this time of great sorrow.
Satkuru &Family from France

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்