பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

ANNE RANEE MARIATHAS 23 APR 2019 Australia

DEAR JEGANAYAGAM ANNAN,

I AM VERY VERY SAD ABOUT THE PASSING AWAY OF GRACE ACCA. WE EXPRESS OUR HEARTFELT SYMPATHIES OVER THE DEATH OF YOUR BELOVED WIFE. MAY THE LORD ALMIGHTY GRANT HER ETERNAL REST. MAY HER SOUL RIP IN HEAVEN.

ANNE MARIATHAS AND FAMILY

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்